Kompetencer

Vi udfører arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder og private. Du er altid velkommen til at kontakte os og få et tilbud.


Kloak

Ole Larsen´s Eftf. - en del af Benny Petersen A/S er autoriseret kloakmester og har stor erfaring med at udfører kloakarbejde i offentligt regi.
Vi udfører også en del kloakarbejde for private og for virksomheder, bl.a. i forbindelse med forsikringssager.

Vand og fjernvarme

Vi nedlægger og vedligeholder alle former for vand- og fjernvarme-linier.
Desuden har vi 24-timers alarmberedskab til alle former for ledningsbrud.


Jord og beton

Vi udfører alle former for jord- og betonarbejde.
Vi har erfaring med at støbe vindmøllefundamenter, husfundamenter og lignende.

Kabel-arbejde

Vi har ekspertisen og det rigtige udstyr til at nedlægge de fleste kabeltyper.
Vi har nedlagt antennekabel og lysleder for flere antenneforeningen i amtet.


Diamantboringer

Vi råder over en komplet borevogn til diamantboringer. Vi har bl.a. udført borearbejde på Storebæltsbroen.